Zásady ochrany osobních údajů

Jsem Adam Laita, hlavní webmaniak, se sídlem Ostrov ev. č. 9, Ostrov, 363 01, IČO 03920313, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku.

Mé kontaktní údaje:
E-mail: adam@webmaniak.cz
Telefon: +420 777 086 449

V rámci poskytování služeb zpracovávám některé osobní údaje. Více se o tom dočtete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé jako GDPR.

A. Zpracování osobních údajů v případě vaší poptávky

Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s údaji, které v poptávce zadáte. Nejčastěji to je e-mailová adresa, jméno, příjmení, případně telefonní číslo a vaše bližší požadavky. 

Tyto údaje budu zpracovávat pro odbavení vaší poptávky, po dobu nezbytně nutnou. Pokud spolupráci nenavážeme, budu vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle 3 měsíce od naší poslední komunikace.

Toto zpracování mi povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) – jednání o smlouvě)

B. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud jste klientem, budu pracovat s vašimi fakturačními a kontaktními údaji a dále budu evidovat mnou poskytnuté služby a podklady, které se k nim vážou.

S těmito údaji pracuji, abych mohl poskytnout dohodnuté služby, tyto služby fakturovat a dále abych splnil povinnosti, které mi plynou z právních předpisů (hlavně v oblasti daní a účetnictví).

Tyto údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejčastěji je to doba 10 let od posledního poskytnutí služby, která plyne z daňových předpisů).

Toto zpracování mi povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění  smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění zákonných  povinností).

Kdo se k datům může dostat?

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí. Přesto byste měli vědět, že osobní údaje (často v zašifrované podobě) mohou být přístupné i jiným osobám, protože pro své podnikání využívám jejich nástroje a služby. Jsou to:

  • poskytovatel hostingových služeb Lynt (Lynt services s.r.o., IČO 24251607, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197068)
  • poskytovatel e-mailových služeb Email Profi (Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6493)
  • poskytovatel e-mailových služeb GMail (Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko)
  • poskytovatel fakturačního nástroje Vyfakturuj (Redbit s.r.o., IČO 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755)

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie, pokud si neodsouhlasíme něco jiného.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nepracuji správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, data nijak neprofiluji.